Destapant la gestió de la xarxa viària que fa la Diputació de Girona

Xarxa viària

El 2021 es destinen quasi

14 milions d'€

en carreteres

La Diputació té una política de gestió de carreteres excessivament agressiva, amb una despesa total de 13.846.073 €,  que s'oposa frontalment amb un model ecològic i sostenible del nostre entorn

La xarxa viària, una despesa que no para de créixer 🚧

És el tercer servei més car de tots els serveis del pressupost de la Diputació de Girona pel 2021. Se situa per darrere dels dos serveis més cars: el Gabinet de Presidència i l’Assistència i Cooperació als municipis.
Xarxa viaria - Despesa
Chart by Visualizer
Despeses de la xarxa viària

Construcciones Rubau i Rubau Tarrés, els grans beneficiaris d'aquesta despesa

Import que han rebut entre 2016 i 2019

7.202.663,33 €

El 2021 l’empresa Rubau Tarrés va obtenir contractes de fins a un valor de 2.279.233,54 €

Les grans empreses són grans beneficiades de la política de xarxa viària de la Diputació de Girona. 

A més, hi ha una gran quantitat de despeses habituals i sistemàtiques que funcionen amb contractes menors. Uns contractes que escapen més fàcilment al control de la contractació pública.

Els contractes menors, desapareguts del mapa

La informació pública sobre els contractes menors és molt deficitària. La gran majoria d’ells avui dia no consten al Registre Públic de Contractes que hauria d’estar contínuament actualitzat. 

Una falta greu de transparència que en dificulta la fiscalització. 

Reflexionem-hi

Cada vegada som més els que rebutgem aquesta aposta política. També des del territori diverses veus qüestionen una política de manteniment de carreteres massa agressiva amb l’entorn i surten grups que s’oposen als diferents projectes de carreteres que amenacen el paisatge, la biodiversitat i la tranquil·litat dels municipis i el seu entorn.

Si es perjudica al nostre planeta, per què s'han de fer polítiques així?
Muntanya