Destapant els
sous de la Diputació de Girona

Sous a la Diputació de Girona

L’estructura política de la Diputació suposa una despesa milionària

La despesa de 2020, per posar un exemple, va ser de

2.632.706,43 €

L’estructura política (sous, bàsicament) és una despesa important per la Diputació. Segurament aquest és un dels motius que fan que, malgrat que tots els grups independentistes sovint tenen un discurs contrari a les Diputacions, no fan res per minimitzar-les quan són al govern.

Com se sol repartir aquesta despesa?

Us deixem com a exemple les dades de la despesa política del 2020. Les dades d'altres anys, segueixen aquest mateix patró:

42% – Càrrecs de confiança

1.101.271,62 € en retribucions a dit. Hi ha 27 càrrecs de confiança, un per diputat/da

26% –  Sous de diputats i diputades

678.265,16 € en les nòmines dels diputats

23% – Assistències

617.597,83 € en les assistències que cobren els diputats/des que no estan a nòmina

9% – Despeses generals

234.000,00 € en el que cobren els grups polítics per les seves tasques vinculades a la Diputació

0,06% – Dietes i desplaçaments

1.571,82 € gastats pels diputats/des “en l’exercici habitual de les seves funcions”

Gràfic de despeses i sous del 2020  de la Diputació de Girona

Quina diferència hi ha entre els diputats/des que estan a nòmina i els que no?

Hi ha molt poca diferència. Hi ha diputats a nòmina amb dedicació exclusiva o parcial. I n’hi ha que no estan a nòmina, si no que reben indemnitzacions per assistències. El sistema està perfectament pensat perquè al final d’any pràcticament tothom cobri els màxims anuals permesos, malgrat que a alguns els costaria prou justificar la feina feta en el marc de la Diputació.

Els partits polítics es reparteix l'assistència al ple, a les comissions informatives o a les altres reunions on es cobra per assistència. Així, entre els membres del grup polític, poden assegurar que cada diputat/da cobra el seu màxim permès per any.

Els diputats/des que estan a nòmina amb dedicació exclusiva teòricament no poden tenir dedicació professional amb cap altra administració. Ara bé, el que sí que poden fer és cobrar assistències d’altres corporacions. És per això que és habitual que un diputat/da amb dedicació exclusiva pugui cobrar per assistències del Consell Comarcal, del Parlament o del Congrés, per exemple.

Prou excuses! #nomhoempasso

Comptant bitllets d'euro

Desgranant el sou d’un diputat/da

Si agafem l’exemple d’un diputat/da qualsevol de govern, veurem que al cap de l’any pot cobrar uns 45.000 €. Segons el càrrec, aquesta xifra pot augmentar a més de 75.000 €, en el cas del president.

A això s’hi han de sumar les despeses de dietes i desplaçaments, que solen ser d’uns 1.850 € anuals i les indemnitzacions que pugui cobrar del seu ajuntament o d’altres espais on participi i cobri per fer-ho.

Aquestes retribucions poden ser més o menys discutibles, i se solen justificar per la feina que comporta el càrrec, tot i que sovint és poc demostrable.

Un exemple concret:

La vicepresidenta de la Diputació (2020)

117.830,58 € / any
Que dividit entre 12 mesos, equivaldria a uns 9.819 € al mes
Aquest total surt dels 64.575 € de sou de la Diputació, si assisteix a tot el que li pertoca, i 53.255,58 € de dedicació exclusiva del seu ajuntament.

Un cas indignant

El 18 de juny de 2019 es va fer el darrer ple del mandat 2011-2015 de la Diputació de Girona. L'1 de juliol es va fer un ple extraordinari que va durar uns 10 minuts i que només servia per aprovar les actes del juny.

Aquest ple, tot i que sabem que és un tràmit necessari, va suposar que 10 diputats/de que ja plegaven d’aquell mandat, cobressin un total de 27.775 €. Una mitjana de 2.777 € per cap per aprovar unes actes!

Les desespeses dels grups polítics: màniga ampla!

Cada grup polític té a la seva disposició uns diners per cobrir les despeses vinculades amb la seva tasca a la Diputació. El més habitual és veure que cada partit gasta quasi el 100% del màxim de despesa que té permesa, tot i que moltes vegades és injustificat.

Despeses 2021
Despeses 2020
Despeses 2019
Infografia amb les despeses dels grups polítics de la Diputació de Girona de l'any 2021
Infografia amb les despeses dels grups polítics de la Diputació de Girona de l'any 2020
Infografia amb les despeses dels grups polítics de la Diputació de Girona
La llei de transparència obliga a presentar la justificació d’aquestes despeses. Les podeu consultar aquí. Veuràs que no tots els grups municipals presenten les factures, com és el cas de JuntsxCatalunya, Independents per la Selva o Tots per l’Empordà, que no ho fan.