Subvencions per al turisme

La Diputació de Girona promou un tipus de turisme elitista i de mobilitat internacional

La partida de subvencions que atorga la Diputació de Girona amb motiu del desenvolupament turístic de les comarques gironines ascendeix a més de 10 milions d'euros.

Una vegada més, costa molt saber què se'n fan d'aquests diners. 

La CUP hem denunciat pràctiques que a la Diputació són normals: contractacions recurrents i/o injustificades, elevades despeses de representació, ús indegut de vehicles oficials, etc.

També hem denunciat el model de turisme que es potencia.

Un model que pivota entre el turisme internacional (via aeroport i creuers) i els macroesdeveniments. Un model que sota l’etiqueta de “turisme de qualitat” es dedica a promocionar el turisme d’elit.

Des de la CUP sempre hem defensat que cal desplegar polítiques de dinamització turística plantejades des d’una lògica de desenvolupament autocentrat i com un sector més dins d’una economia local i territorial diversificada.
Turisme a Girona

Algunes de les despeses més sonades són 👇

Patronat Girona Costa Brava

Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Beneficiari: Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A

Sorprèn enormement la poca claredat a l’hora de descriure les despeses d’explotació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Dins la descripció de les despeses, la majoria (un 64%, és a dir, ni més ni menys que 3.483.106,82 euros) es troben a l’apartat “Altres serveis” de manera que no se sap on van a parar aquests diners.

Any de la subvenció

Quantitat rebuda

2021

5.408.500 €

Turisme a Lloret de Mar

Pla operatiu de renovació turística de Lloret

Beneficiari: Ajuntament de Lloret de Mar

El Pla operatiu 2014-2020 de renovació de Lloret de Mar agrupa un conjunt d’accions: connectivitat i mobilitat del municipi; regeneració urbana; modernització, renovació i noves inversions a la planta d’allotjament i en oferta turística en general; eficiència energètica i telecomunicacions.

Amb aquest projecte a Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya implementa el pla pilot de renovació de destinacions turístiques. Aquesta iniciativa, pionera a Catalunya, respon a les directrius marcades pel Pla Estratègic de Turisme de Catalunya pel que fa a la reconversió integral de les destinacions madures.

Estem a l’espera de l’informe d’avaluació d’aquest Pla Operatiu. De moment, Lloret de Mar continua essent el municipi més turístic però alhora el més pobre de comarques gironines. La renda per càpita està un 35% per sota de la mitjana catalana.

Any de la subvenció

Quantitat rebuda

2020

150.000 €

Informació i promoció turística

Informació i promoció turística

La crisi sanitària derivada de la COVID-19 podria haver servit per a reorientar les polítiques públiques. La Diputació de Girona ha renunciat a aprofitar la crisi de la COVID-19 per a engegar el camí cap al decreixement turístic.

En canvi, sembla que ha decidit tirar a la paperera de la història la declaració d’Emergència Climàtica. Ha oblidat les conseqüències negatives que té la promoció del turisme internacional i d’elit.

Un model turístic que se sustenta en la transfusió directa de diners públics a les grans companyies turístiques i de transport aeri.

Es continuen dedicant elevats recursos econòmics per a un model turístic que genera precarietat.

Any de la subvenció

Quantitat rebuda

2020

5.269.610,30 €