Si el màxim de les subvencions per esdeveniments esportius és de 5.000€, com s'explica que el 2020 per organitzar la Sea Otter Europe es donessin 150.000 € a Bikeshow Sport Events SL? Són més de 30 vegades que el màxim de les subvencions a concurs!