Les subvencions per aquests esdeveniments han estat totalment a dit.