El 2019 l’estructura política de la Diputació va tenir un cost de

2.399.332,20 €

Aquesta despesa queda repartida en:

533.952,35 € en els sous dels diputats i diputades que estan a nòmina.

653.964,14 € en les assistències que cobren els diputats/des que no estan a nòmina.

944.325,01 € en les retribucions als càrrecs de confiança que posen a dit els partits. N’hi ha 27, un per diputat/da.

49.979,93 € en les dietes i desplaçaments que fan els diputats/des “en l’exercici habitual de les seves funcions”.

217.110,77 € en el que cobren els grups polítics per despeses generals vinculades a la seva tasca a la Diputació.

Gràfic de despeses i sous de la Diputació de Girona

Prou excuses! #nomhoempasso